O FIRMIE            OFERTA            REKOMENDACJE            GALERIA           KONTAKT


 

Zakład w swojej ofercie posiada następującą listę prac:

 1. Projektowanie i wiercenie studni głębinowych.

 2. Regeneracja i likwidacja studni głębinowych.

 3. Wiercenia geologiczno-inżynierskie i inne z opracowaniem dokumentacji.

 4. Wiercenia kierunkowe.

 5. Wykonywanie pali fundamentowych oraz mikropali metodą wiertniczą.

 6. Wypełnianie pustek pod fundamentami budynków lub innych obiektów.

 7. Odwadnianie terenu.

 8. Projektowanie i wykonawstwo monitoringu wód podziemnych.

 9. Wiercenie otworów do odgazowania składowisk odpadów komunalnych.

 10. Wiercenie i dokumentowanie złóż kopalin.

 11. Opracowanie operatów wodno-prawnych.

 12. Montaż pomp głębinowych.

 13. Wyciąganie urwanych pomp ze studni głębinowych.

 14. Wiercenie otworów dla pomp ciepła.

 


Lublin 2005

liczba odwiedzin:

aktualizacja: 15.07.2018

design by Martin